Pump- och filterhus

Eftersom vattnet från den egna borrade brunnen inte var drickbart, var vi tvungna att skaffa en vattenreningsanläggning. Nedan några bilder på tillbyggnaden för anläggningen och själva filtren.

Isolering, innerväggar, belysning och värme på plats

Golvet färdigmålat

Tillbyggnaden färdigmålad och klar

Radonett - för att få bort radonet.

De två svarta behållarna - tar bl a bort järn, mangan, färg och andra partiklar. Den är kopplad till en saltbehållare.

Den gråa behållaren är en hydropress (som fixar vattentrycket). Dessutom har vi ytterligare en hydropress under stora huset.

Behållaren med svart lock närmast, är fylld med salt och kopplad till de två svarta behållarna.

För att kunna dricka vattnet måste vi dessutom ha en behållare med fyra filter, som är placerad under diskbänken. Dessa filter tar bort det bly som finns i vattnet

Copyright Birgitta Kedebring © All Rights Reserved